اثرات آفتاب

اقدامات ساده و رایگان برای جلوگیری از خطرات آفتاب اشئه ماورا بنفش آفتاب همچون یک فیلتر شکن قوی از سد دفاعی پوست گذشته و باعث عوارض مختلف پوستی میگردد. لذا چند توصیه ساده برای مقابله با اثرات مضر آن راحتما به کار ببرید استفاده از کلاه لبه دار بلند استفاده از دستکش نخی و لباس آستین بلند عدم تردد غیر ضروری در ساعات نه صبح تا سه بعد از ظهر که تابش اشعه آفتاب عمودی تر است همچنین استفاده صحیح و کامل ازضد آفتاب و عینک آفتابی نیزدر کنار موارد فوق توصیه می گردد

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است